DDLParserBase.C File Reference

Implementation file for DDLParser class. More...

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "Exceptions.h"
#include "GenString.h"
#include "CifString.h"
#include "DDLScannerBase.h"
#include "DDLParserInt.h"
#include "DDLParserBase.h"

Include dependency graph for DDLParserBase.C:


Functions

int ddlparser_parse ()
void ddlparser_restart (FILE *)
void ddlparser_error (const char *s)
void ProcessAssignmentsFromDDLParser ()
void ProcessOneAssignmentFromDDLParser ()
void ProcessItemNameListLoopFromDDLParser ()
void ProcessItemNameListNameFromDDLParser ()
void ProcessValueListItemFromDDLParser ()
void ProcessItemNameFromDDLParser ()
void ProcessLoopFromDDLParser ()
void ProcessItemValueFromDDLParser ()
void ProcessLsItemValueFromDDLParser ()
void ProcessUnknownValueFromDDLParser ()
void ProcessMissingValueFromDDLParser ()
void ProcessSaveBeginFromDDLParser ()
void ProcessSaveEndFromDDLParser ()
void ProcessDataBlockNameFromDDLParser ()

Variables

FILE * ddlparser_in
string Glob_tBufKeywordSaveDDL
char * Glob_pBufValueDDL
char * Glob_dataBlockNameDDL
DDLParserDDLParserP = NULL

Detailed Description

Implementation file for DDLParser class.


Function Documentation

void ddlparser_error ( const char *  s  ) 

int ddlparser_parse (  ) 

void ddlparser_restart ( FILE *   ) 

void ProcessAssignmentsFromDDLParser (  ) 

void ProcessDataBlockNameFromDDLParser (  ) 

void ProcessItemNameFromDDLParser (  ) 

void ProcessItemNameListLoopFromDDLParser (  ) 

void ProcessItemNameListNameFromDDLParser (  ) 

void ProcessItemValueFromDDLParser (  ) 

void ProcessLoopFromDDLParser (  ) 

void ProcessLsItemValueFromDDLParser (  ) 

void ProcessMissingValueFromDDLParser (  ) 

void ProcessOneAssignmentFromDDLParser (  ) 

void ProcessSaveBeginFromDDLParser (  ) 

void ProcessSaveEndFromDDLParser (  ) 

void ProcessUnknownValueFromDDLParser (  ) 

void ProcessValueListItemFromDDLParser (  ) 


Variable Documentation

FILE* ddlparser_in

DDLParser* DDLParserP = NULL

char* Glob_dataBlockNameDDL

char* Glob_pBufValueDDL

string Glob_tBufKeywordSaveDDL


Generated on Wed Feb 6 07:44:05 2008 for cifparse-obj-v7.0 by  doxygen 1.5.1